آموزش WORD

آموزش گام به گام نرم افزار Microsoft Word

قسمت ششم

 جهت تغییر نوشتار در خانه های جدول از گزینه های زیر استفاده می شود :
با کلیک بر روی کلید
Options  در برگه  Table
 پنجره ذیل ظاهر می شود
Default cell margins
: فاصله متن داخل خانه های جدول را از خطوط حاشیه مشخص می کند .
Allow spacing between cells
 : فاصله بین خانه های جدول را مشخص می کند
Automatically resize to fit contents
: اندازه خانه های جدول را تثبیت می نماید .
برگه
 Row
 : از این برگه جهت حرکت در سطرها و تغییر اندازه آنها استفاده می شود .
برگه
Column
 :  از این برگه جهت حرکت در ستونها  و تغییر اندازه آنها استفاده می شود
برگه
Cell
 : توسط این برگه می توان اندازه خانه و طرز شروع نوشتن متن
داخل خانه را مشخص کرد ( از بالا ، وسط ، پایین )
Options  :
با کلیک بر روی این کلید کادر محاوره ای ذیل ظاهر می شود :
توسط این کادر می توان فاصله نوشته ها از بالا ، پایین ، چپ و راست را مشخص کرد و همچنین می توان طول متن را تثبیت نمود .

آیکن Sort Ascending : این آیکن بر روی نوار ابزار Table and  Bordersقرار دارد و جهت مرتب نمودن جدول بترتیب صعودی استفاده می گردد.
آیکن
Sort Descending : این آیکن بر روی نوار ابزار Table and  Borders
قرار دارد و جهت مرتب نمودن جدول بترتیب نزولی استفاده می گردد.
توجه: جهت تعیین نوع
Sort (بر حسب عدد، بر حسب حرف، بر حسب تاریخ) ، می توانید از کادر محاوره ای مربوط استفائه نمائید. برای دسترسی به این کادر، در منوی Table، گزینه Sort
را انتخاب کنید.
آیکن
Auto sum: این آیکن بر روی نوار ابزار Table and  Borders قرار دارد و جهت نمایش مجموع خانه های بالاتر از محل مکان نما(در صورتی که محتوی آنها عدد باشد) استفاده می گردد.


جابه جا کردن و تغییر اندازه کل جدول:
اشاره گر ماوس را روی فضای میانی جدول ثابت نگه دارید تا یک علامت صلیب در گوشه بالا و سمت راست آن ظاهر شود، در این حالت مربع سفید رنگ کوچکی نیز در گوشه پائین و سمت چپ آن مشاهده می گردد.
حال اگر اشاره گر ماوس را روی صلیب قرار دهید به شکل فلش چهار طرفه در می آید، در این حالت می توانید کلید سمت چپ ماوس را پائین نگه داشته و جدول را به دلخواه  حرکت دهید.
اگر اشاره گر ماوس را روی مربع سفید رنگ قرار دهید بشکل فلش دو طرفه در می آید، در این حالت با فشار دادن کلید سمت چپ ماوس و حرکت دادن آن جدول تغییر می یابد.
ایجاد جدول تو در تو:
برای ایجاد جداول تو در تو ابتدا جدول را رسم کنید. در مرحله بعدی مکان نما را در محلی از جدول که می خواهید جدول جدید در آن ایجاد شود قرار داده و جدول بعدی را ایجاد کنید


تفکیک یک جدول به دو یا چند جدول دیگر:
 جهت تفکیک یک جدول به دو جدول مجزا بایستی مکان نما را در سطری که می خواهید سطرهای بعد از آن تفکیک شود، قرار داده و از منوی
Table گزینه Split Tableرا انتخاب کنید.


20- طراحی صفحات تایپ شده:
کادر بندی و ایجاد پس زمینه:
جهت کادر بندی صفحات، از منوی
Format  گزینه Borders and Shading را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای مذکور ظاهر گردد، از این کادر، برگه Page Border را انتخاب کنید.
حال با قسمتها ی مختلف این برگه آشنا می شوید:
None
: حالت بدون کادر
Box
: ایجاد کادر ساده
Shadow
: ایجاد کادر سایه دار
3-D
: ایجاد کادر سه بعدی
Custom
: ایجاد کادر با اوضاع دلخواه
Style
: نوع کادر را مشخص می کند.
Color: رنگ کادر را مشخص می کند.

 Width
: ضخامت کادر را مشخص می کند.
Art
: فرمت های مختلف فانتزی از کادر بندی را شامل می شود.
Preview
: محل پیش نمایش کادر ایجاد شده می باشد.
Horizontal Line: خطوطی با شکل های متفاوت فانتزی در صفحه ایجاد می کند.

Option
: با کلیک بر روی این کلید، کادر محاوره ای ظاهر می شود و جهت تنظیم فاصله کادر از متن یا کناره های صفحه(از چهار طرف) مورد استفاده قرار می گیرد:
برگه
Shading
:
جهت ایجاد رنگ پس زمینه بکار می رود( مانند ایجاد پس زمینه در خانه های جدول می باشد).


21- شماره گذاری صفحات سند:
جهت شماره گذاری صفحات سند می بایست از منوی Insert گزینه Page number
را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای ذیل ظاهر شود:
این کادر محاوره ای
Page number
، شامل دو باکس برای مشخص نمودن محل شمارهروی صفحه می باشد.
Position: توسط این گزینه می توان مشخص کرد که شماره صفحه در بالا یا پائین صفحه قرار گیرد. جهت انتخاب موقعیت شماره در روی صفحه می بایست فلش رو به پائین سمت راست این باکس را کلیک کرده و یکی از گزینه های Bottom of page(قرار گرفتن شماره در زیر صفحه) و Top of page
(قرار گرفتن شماره در بالای صفحه) را انتخاب کرد.
Alignment: از این گزینه جهت انتخاب محل قرار گرفتن شماره در قسمت سمت راست(Right) یا چپ(Left) یا وسط (Center)  و یا طرفین بیرونی(Outside) یا درونی(Inside
) صفحه استفاده می شود.
Format: در صورت کلیک بر روی این کلید، یک کادر محاوره ای ظاهر می گردد که فرمت های مختلف شماره گذاری صفحات را مشخص می نماید.

Header and footer  (سر صفحه و پا صفحه ) :
از سر صفحه و پا صفحه می توان جهت نوشتن متن یکسان در بالا و پایین تمامی صفحات سند استفاده می گردد .
روش استفاده از این عناصر بشرح ذیل می باشد :
از منوی
view گزینه Header and footer را انتخاب کنید تا یک قسمت با حاشیه نقطه چین در بالا و پایین صفحه ایجاد شده و همچنین نوار ابزارHeader and footer فعال گردد .

حال با گزینه های نوار ابزار Header and footerاشنا خواهید شد :
insert auto text
  : بوسیله این گزینه  می توانید
عناصری مانند شماره صفحه ، تاریخ اعمال تغییرات ، نام نویسنده متن ،محرمانه بودن متن ، صفحه چندم از کل صفحات و ... را به
Header یا footer اضافه نمایید .

Insert page number
 : جهت ایجاد شماره صفحه استفاده می گردد .
Insert number of page
: جهت نوشتن تعداد صفحات سند استفاده می شود .
Insert date
: جهت درج تاریخ روز مورد استفاده قرار می گیرد 
.insert time
: جهت درج ساعت مورد استفاده قرار می گیرد 
Format page number
: جهت تغییر نوع شماره صفحه کاربرد دارد .
Page set up
: جهت ورود به کادر محاورهای مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 


در کادر محاوره ای
Page set up  برگه Layout را انتخاب کنید گزینه های مربوط به Header and Footer موجود در این برگه بشرح ذیل می باشند :
Hide Document Text/Show
:
این گزینه باعث مخفی یا اشکار شدن متن اصلی سند در زمان فعال بودن
Header and Footer
می گردد.
Switch Between Header and Footer:جهت انتقال مکان نما از Header به Footer
و بر عکس استفاده می شود.
Show Next و Show Previous
:
در صورتیکه
Header یا Footer  صفحات زوج و فرد با  هم متفاوت باشند جهت انتقال مکان نما بین Header یاFooter
 این صفحات از این دو کلید استفاده می شود.
Close: جهت خارج شدن از پنجره Header and Footer
می باشد.


22- Page Setup( تنظیمات صفحه):
در این قسمت شما با تنظیمات صفحات متن آشنا می شوید و خواهید آموخت که چگونه می توان اندازه فضای خالی کناره های صفحات را تعیین نمود.
 از منوی
File گزینه Page Setup را انتخاب کنید.
با انتخاب این گزینه کادر محاوره ای
Page Setup ظاهر می شود و شامل سه گزینه  Margins و Paper و  Layout
 میباشد
1- برگه
 Margins
( حاشیه ها )  شامل:
Right left t bottom top
: فاصله حاشیه بالا و پایین ،چپ و راست صفحه .
Gutter
: انئازه ای که جهت عمق شیرازه در نظر گرفته می شود در صفحات فرد در سمت راست کاغذ و در صفحات زوج در سمت چپ کاغذ اضافه می گردد .
توجه : در جزوات تک رو از
Gutter استفاده نمی شود
 و فقط اندازه حاشیه راست بیشتر در نظر گرفته می شود .
Orientation :
 جهت تعیین  جهت نوشتار در روی صفحه به کار می رود.
Apply to
: دارای دو گزینه می باشد :
whole document : تغییرات در تمامی سند اعمال می شود .  

This Point Forward
 : تغییرات در قسمتهای بعد از محل قرار گیری مکان نما اعمال می گردند


 


2- برگه Paper  :
Paper Size
 : این قسمت جهت تعیین اندازه ابعاد کاغذ می باشد .
Paper Source
 : جهت تنظیمات مخزن کاغذ پرینتر می باشد .
3- برکه
Layout
:
Line Numbers…
: جهت شماره گذاری سطرها می باشد .
با کلیک بر روی این گزینه کادر محاوره ای ظاهر می شود .
Add line numbering
 :جهت فعال کردن گزینه های مربوط به شماره گذاری سطر می باشد .
Start at
 : شماره شروع را مشخص می کند
Format text
 : فاصله شماره با متن می باشد
Count by
 : مشخص می کند کدام سطرها شماره گزاری گرددند
Restart each page
 : برای هر صفحه شمارش مجددا شروع می گردد
Restart each Section
: برای هر بخش شمارش مجددا شروع می گردد
Continuous  : سطرها از اول تا آخر سند به صورت مداوم شماره گذاری شوند

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آذر ۱۳۸۸ساعت 16:9  توسط نجف پور  |